Siemens

:

:

  • 1
  • 2
VL1250, VL1600, DOOR OP.MECH.8UC7 - NEW DESIGN HANDLE RED/BLUE GREEN BASIC MASKING FRAME YELLOW INSTALL. IN DOORS, COMPL.
9,710.00
VL400, INSTALLAT. IN DOORS, COMPL. DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE RED/BLUE GREEN BASIC MASKING FRAME YELLOW
6,130.00
VL630, VL800, INSTALLAT. IN DOORS, COMPL. DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE RED/BLUE GREEN BASIC MASKING FRAME YELLOW
7,090.00
VL1250, VL1600, DOOR OP.MECH.8UC7 - NEW DESIGN HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GREY INSTALL. IN DOORS, COMPL.
8,910.00
VL630, VL800, DOOR OP.MECH. 8UC7 - NEW DESIGN HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GREY INSTALL.IN DOORS, COMPL.
6,350.00
VL400, INSTALLAT. IN DOORS, COMPL. DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY
5,710.00
\. 3LD2, 25A, 32A, , . .
340.00
. 3LD2, 25A, 32A, , . 4
340.00
\. 3LD2, 63 125A, , . 4
890.00
. 3LD2, 63 125A, , . 4
890.00
\. 3LD2, 25A, 32A, , . 4
340.00
. 3LD2, 63A, , . .
890.00
. 3LD2, 25A, 32A, , . .
340.00
\. 3LD2, 63A, , . .
890.00
. IEC IP65 3VA1 100/160
3,560.00
. . IEC IP65 3VA1 100/160
4,100.00
8UC 3VA1 160
1,840.00
. IEC IP65 3VA1 100/160
4,610.00
. . IEC IP65 3VA1 100/160
5,210.00
. IEC IP65 3VA1 100/160
6,600.00
. . IEC IP65 3VA1 100/160
7,590.00
. IEC IP30/40 3VA1/5 250
2,290.00
. . IEC IP30/40 IEC IP30/40 3VA1/5 250
2,640.00
. IEC IP65 C 3VA1/5 250
4,020.00
. . IEC IP65 C 3VA1/5 250
4,650.00
8UC 3VA1/5 250
2,070.00
. IEC IP65 3VA2 100/160/250
4,020.00
. IEC IP65 24 . 3VA2 100/160/250
6,120.00
. . IEC IP65 3VA2 100/160/250
4,650.00
. . IEC IP65 24 . 3VA2 100/160/250
6,720.00
8UC 3VA2 100/160/250
2,070.00
. IEC IP65 3VA2 100/160/250
5,090.00
. IEC IP65 24 . 3VA2 100/160/250
7,190.00
. . IEC IP65 3VA2 100/160/250
5,880.00
. . IEC IP65 24 . 3VA2 100/160/250
7,990.00
. IEC IP65 3VA2 100/160/250
7,590.00
. IEC IP65 24 . 3VA2 100/160/250
9,740.00
. . IEC IP65 3VA2 100/160/250
8,740.00
. . IEC IP65 24 . 3VA2 100/160/250
10,850.00
. IEC IP30/40 : 3VA2 400/630
3,060.00
. . IEC IP30/40 : 3VA2 400/630
3,520.00
. IEC IP30/40 : 3VA2 400/630
5,170.00
. . IEC IP30/40 : 3VA2 400/630
5,960.00
. IEC IP65 : 3VA2 400/630
5,840.00
. . IEC IP65 : 3VA2 400/630
6,760.00
8UC : 3VA2 400/630
2,750.00
. IEC IP65 24 . 3VA1 100/160
5,680.00
. . IEC IP65 24 . 3VA1 100/160
6,200.00
. IEC IP65 24 . 3VA1 100/160
6,640.00
. . IEC IP65 24 . 3VA1 100/160
7,350.00
. IEC IP65 24 . 3VA1 100/160
8,700.00
  • 1
  • 2