Icu up to 55 kA at 415 V, Standard Breaking Capacity N [13689] Siemens

:

:

VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
62,150.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
63,560.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
58,930.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
60,340.00
. VL 400N . .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 200A, . IR= 160...200A, II= 1000...2000A, .. N (100%) . .
62,150.00
. VL 400N . with Safety Label for USA .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 200A, . IR= 160...200A, II= 1000...2000A, .. N (100%) . .
63,560.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
62,150.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
63,560.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
58,930.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
60,340.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, .
60,940.00
. VL 400N . .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 250A, . IR= 200...250A, II= 1250...2500A, .. N (100%) . .
62,150.00
. VL 400N . with Safety Label for USA .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 250A, . IR= 200...250A, II= 1250...2500A, .. N (100%) . .
63,560.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
62,150.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
63,560.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, .
64,160.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, .
64,710.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 208 - 277 V AC
68,570.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
58,930.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
60,340.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, .
60,940.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 220 - 250 V AC
66,580.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 110 - 127 V DC
65,350.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 208 - 277 V AC .
62,790.00
. VL 400N . .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 315A, . IR= 250...315A, II= 1575...3150A, .. N (100%) . .
62,150.00
. VL 400N . with Safety Label for USA .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 315A, . IR= 250...315A, II= 1575...3150A, .. N (100%) . .
63,560.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=400A, IR=315-400A, II=2000-4000A, . .
69,230.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=400A, IR=315-400A, II=2000-4000A, . .
70,640.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=400A, IR=315-400A, II=2000-4000A, .
71,240.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=400A, IR=315-400A, II=2000-4000A, .
71,790.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=400A, IR=315-400A, II=2000-4000A, 220 - 250 V AC
76,330.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=400A, IR=315-400A, II=2000-4000A, 24 V DC
75,650.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=400A, IR=315-400A, II=2000-4000A, 110 - 127 V DC
75,110.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=400A, IR=315-400A, II=2000-4000A, 110 - 127 V DC
75,650.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=400A, IR=315-400A, II=2000-4000A, 208 - 277 V AC .
73,100.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=400A, IR=315-400A, II=2000-4000A, 208 - 277 V AC
75,650.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=400A, IR=315-400A, II=2000-4000A, . .
64,080.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=400A, IR=315-400A, II=2000-4000A, . .
65,490.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC with Safety Label for USA 4-, , TM, LI IN=400A, IR=315-400A, II=2000-4000A, 110 - 127 V AC
71,370.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 400N NO) ICU=45KA/415 V AC 4-, , with Safety Label for USA TM, LI IN=400A, IR=315-400A, II=2000-4000A, 110 - 127 V AC
71,910.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=400A, IR=315-400A, II=2000-4000A, 208 - 277 V AC
69,960.00
. VL 400N . .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 400A, . IR= 320...400A, II= 2000...4000A, .. N (100%) . .
69,230.00
. VL 400N . with Safety Label for USA .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 400A, . IR= 320...400A, II= 2000...4000A, .. N (100%) . .
70,640.00
VL 630N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
86,940.00
VL with Safety Label for USA 630N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
88,350.00
VL 630N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
82,430.00
VL with Safety Label for USA 630N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
83,840.00
. VL 630N . .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 315A, . IR= 250...315A, II= 1575...3150A, .. N (100%) . .
86,940.00
. VL 630N . with Safety Label for USA .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 315A, . IR= 250...315A, II= 1575...3150A, .. N (100%) . .
88,350.00
VL 630N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=400A, IR=320-400A, II=2000-4000A, . .
86,940.00
VL with Safety Label for USA 630N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=400A, IR=320-400A, II=2000-4000A, . .
88,350.00