4- Siemens

:

:

VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
62,020.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
63,430.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
58,810.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
60,210.00
. VL 400N . .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 200A, . IR= 160...200A, II= 1000...2000A, .. N (100%) . .
62,020.00
. VL 400N . with Safety Label for USA .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 200A, . IR= 160...200A, II= 1000...2000A, .. N (100%) . .
63,430.00
VL 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
72,620.00
VL with Safety Label for USA 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
74,030.00
VL 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
69,730.00
VL with Safety Label for USA 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
71,140.00
. VL 400H . ICU= 70KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 200A, . IR= 160...200A, II= 1000...2000A, . . N (100%) . .
72,620.00
. VL 400H with Safety Label for USA . ICU= 70KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 200A, . IR= 160...200A, II= 1000...2000A, . . N (100%) . .
74,030.00
VL 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
88,690.00
VL with Safety Label for USA 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
90,090.00
VL 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
85,800.00
VL with Safety Label for USA 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
87,200.00
. VL 400L . . ICU= 100KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 200A, . IR= 160... 200A, II= 1000... 2000A, .. N (100%) . .
88,690.00
. VL 400L . with Safety Label for USA . ICU= 100KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 200A, . IR= 160... 200A, II= 1000... 2000A, .. N (100%) . .
90,090.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
62,020.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
63,430.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
58,810.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
60,210.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, .
60,810.00
. VL 400N . .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 250A, . IR= 200...250A, II= 1250...2500A, .. N (100%) . .
62,020.00
. VL 400N . with Safety Label for USA .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 250A, . IR= 200...250A, II= 1250...2500A, .. N (100%) . .
63,430.00
VL 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
72,620.00
VL with Safety Label for USA 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
74,030.00
VL 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
69,730.00
VL with Safety Label for USA 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
71,140.00
. VL 400H . ICU= 70KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 250A, . IR= 200...250A, II= 1250...2500A, . . N (100%) . .
72,620.00
. VL 400H with Safety Label for USA . ICU= 70KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 250A, . IR= 200...250A, II= 1250...2500A, . . N (100%) . .
74,030.00
VL 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
88,690.00
VL with Safety Label for USA 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
90,090.00
VL 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
85,800.00
VL with Safety Label for USA 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
87,200.00
. VL 400L . . ICU= 100KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 250A, . IR= 200... 250A, II= 1250... 2500A, .. N (100%) . .
88,690.00
. VL 400L . with Safety Label for USA . ICU= 100KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 250A, . IR= 200... 250A, II= 1250... 2500A, .. N (100%) . .
90,090.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
62,020.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
63,430.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, .
64,030.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, .
64,570.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 208 - 277 V AC
68,430.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
58,810.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
60,210.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, .
60,810.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 220 - 250 V AC
66,440.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 110 - 127 V DC
65,220.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 208 - 277 V AC .
62,660.00
. VL 400N . .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 315A, . IR= 250...315A, II= 1575...3150A, .. N (100%) . .
62,020.00
. VL 400N . with Safety Label for USA .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 315A, . IR= 250...315A, II= 1575...3150A, .. N (100%) . .
63,430.00
VL 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
72,620.00