Siemens

:

:

  • 1
  • 2
AC 230V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
660.00
1DC 24V, 2 , , ,
670.00
AC 230V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
660.00
, 4 , 230V AC, 6A, 22.5MM
300.00
1DC 24V, 1 , , 5 MM PINNING
630.00
1AC 230V, 1 , , 5 MM PINNING
740.00
AC 115V, 3 , , , 3.5 MM PINNING
660.00
1 RELAY 15MM, 24V DC
180.00
2CO RELAY 15MM, 24V DC
210.00
, 4 , 24V AC, 6A, 22.5MM
260.00
24 V DC, 3 , , , 3.5 MM PINNING
620.00
1AC 230, 2 , , ,
760.00
, 3 , 24V AC, 10A, 22.5MM
260.00
230V AC, 4 , , (PUSH-IN)
690.00
1AC 230V, 1 , , 5 MM PINNING
740.00
24V AC, 2 , , (PUSH-IN)
700.00
DC 24V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
620.00
1AC 115V, 2 , , ,
760.00
24V DC, 4 , , (PUSH-IN)
650.00
, 3 , 230V AC, 10A, 22.5MM
300.00
3 RELAY 38MM, 230V AC
880.00
24V DC, 2 , , (PUSH-IN)
700.00
, 4 , 115V AC, 6A, 22.5MM
300.00
1AC 115V, 2 , , ,
760.00
, 3 , , 24V AC, 10A, 38MM, MT RANGE
770.00
230V AC, 2 , , (PUSH-IN)
860.00
, 4 , 24V DC, 6A, 22.5MM
260.00
, 2 , 24V AC, 8A, 15.5MM, PT RANGE
210.00
, 3 , , 24V AC, 10A, 38MM, MT RANGE
930.00
DC 24V, 2 LED-MODULE GREEN PLUG-IN W. SAFE ISOLATION
630.00
1115V AC, 1 CO , (PUSH-IN)
770.00
1AC 230V, 2 , , ,
760.00
4 ,W/O TEST BR. 24V DC
260.00
1DC 24V, 1 , , 5 MM PINNING
630.00
4 ,W/O TEST BR. 230V AC
300.00
, 3 , 125V DC, 10A, 22.5MM ALSO FOR LZS BASES
300.00
, 3 , 115V AC, 10A, 22.5MM
300.00
2CO RELAY 15MM, 230V AC
330.00
1 RELAY 15MM, 230V AC
290.00
, 2 , 115V AC, 16A, 15.5MM, PT RANGE
330.00
DC 24V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
620.00
, 3 , , 115V AC, 10A, 38MM, MT RANGE
880.00
1AC 24V, 2 , , ,
670.00
230V AC, 2 , , (PUSH-IN)
800.00
  • 1
  • 2