Siemens

:

:

  • 1
  • 2
AC 230V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
680.00
1DC 24V, 2 , , ,
690.00
AC 230V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
680.00
, 4 , 230V AC, 6A, 22.5MM
310.00
1DC 24V, 1 , , 5 MM PINNING
660.00
1AC 230V, 1 , , 5 MM PINNING
760.00
AC 115V, 3 , , , 3.5 MM PINNING
680.00
1 RELAY 15MM, 24V DC
180.00
2CO RELAY 15MM, 24V DC
220.00
, 4 , 24V AC, 6A, 22.5MM
270.00
24 V DC, 3 , , , 3.5 MM PINNING
640.00
1AC 230, 2 , , ,
790.00
, 3 , 24V AC, 10A, 22.5MM
270.00
230V AC, 4 , , (PUSH-IN)
720.00
1AC 230V, 1 , , 5 MM PINNING
760.00
24V AC, 2 , , (PUSH-IN)
720.00
DC 24V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
640.00
1AC 115V, 2 , , ,
790.00
24V DC, 4 , , (PUSH-IN)
670.00
, 3 , 230V AC, 10A, 22.5MM
310.00
3 RELAY 38MM, 230V AC
910.00
24V DC, 2 , , (PUSH-IN)
720.00
, 4 , 115V AC, 6A, 22.5MM
310.00
1AC 115V, 2 , , ,
790.00
, 3 , , 24V AC, 10A, 38MM, MT RANGE
800.00
230V AC, 2 , , (PUSH-IN)
890.00
, 4 , 24V DC, 6A, 22.5MM
270.00
, 2 , 24V AC, 8A, 15.5MM, PT RANGE
220.00
, 3 , , 24V AC, 10A, 38MM, MT RANGE
960.00
DC 24V, 2 LED-MODULE GREEN PLUG-IN W. SAFE ISOLATION
660.00
1115V AC, 1 CO , (PUSH-IN)
790.00
1AC 230V, 2 , , ,
790.00
4 ,W/O TEST BR. 24V DC
270.00
1DC 24V, 1 , , 5 MM PINNING
660.00
4 ,W/O TEST BR. 230V AC
310.00
, 3 , 125V DC, 10A, 22.5MM ALSO FOR LZS BASES
310.00
, 3 , 115V AC, 10A, 22.5MM
310.00
2CO RELAY 15MM, 230V AC
340.00
1 RELAY 15MM, 230V AC
310.00
, 2 , 115V AC, 16A, 15.5MM, PT RANGE
340.00
DC 24V, 4 , , , 3.5 MM PINNING
640.00
, 3 , , 115V AC, 10A, 38MM, MT RANGE
910.00
1AC 24V, 2 , , ,
690.00
230V AC, 2 , , (PUSH-IN)
830.00
  • 1
  • 2