Siemens

:

:

3 IU=32, P/AC-23A AT 400V=11, 5KW . / . 2 .
1,880.00
/ 3 IU=16, P/AC-23A 400V=7,5KW . -
1,420.00
3 IU=32, P/AC-23A AT 400V=11, 5KW . / . 2 \.
1,880.00
/ 3 IU=16, P/AC-23A 400V=7,5KW .
1,420.00
3 IU=25, P/AC-23A AT 400V=9, 5KW . / . 2 \.
1,550.00
4-P. / IU=16, P/AC-23A AT 400V=7.5KW . 2 /
1,800.00
4-P. / IU=16, P/AC-23A AT 400V=7.5KW . 2
1,800.00
3- FLOOR MOUNTING KNOB OPERAT.MECHAN. RED/YELLOW IU=160A P/AC-23A AT 400V=75KW
16,700.00
3- FLOOR MOUNTING KNOB BLACK IU=160A P/AC-23A AT 400V=75KW
16,700.00
3 IU=25, P/AC-23A AT 400V=9, 5KW . / . 2 .
1,550.00
3 IU=100, P/AC-23A AT 400V=37KW . / . 2 \.
4,960.00
3- FLOOR MOUNTING KNOB OPERATING MECHANISM BLACK IU=250A P/AC-23A AT 400V=132KW
20,440.00
3 IU=125, P/AC-23A AT 400V=45KW . / . 2 \.
6,380.00
3 IU=63, P/AC-23A AT 400V=22KW . / . 2 \.
2,900.00
N- 32A ( 3LD2)
670.00
3 IU=125, P/AC-23A AT 400V=45KW . / . 2 .
6,380.00
3 IU=100, P/AC-23A AT 400V=37KW . / . 2 .
4,960.00
1NO+1NC 32 A ( 3LDX) - -
760.00
3 IU=63, P/AC-23A AT 400V=22KW . / . 2 .
2,900.00
3- FLOOR MOUNTING KNOB OPERAT. MECHAN. RED/YELLOW IU=250A P/AC-23A AT 400V=132KW
20,440.00
N- ( 3LD2) 100A 125A
1,310.00
. N 63 A ( 3LD2)
1,070.00