Siemens

:

:

  • 1
  • 2
VL1250, VL1600, DOOR OP.MECH.8UC7 - NEW DESIGN HANDLE RED/BLUE GREEN BASIC MASKING FRAME YELLOW INSTALL. IN DOORS, COMPL.
10,300.00
VL400, INSTALLAT. IN DOORS, COMPL. DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE RED/BLUE GREEN BASIC MASKING FRAME YELLOW
6,490.00
VL630, VL800, INSTALLAT. IN DOORS, COMPL. DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE RED/BLUE GREEN BASIC MASKING FRAME YELLOW
7,510.00
VL1250, VL1600, DOOR OP.MECH.8UC7 - NEW DESIGN HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GREY INSTALL. IN DOORS, COMPL.
9,450.00
VL630, VL800, DOOR OP.MECH. 8UC7 - NEW DESIGN HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GREY INSTALL.IN DOORS, COMPL.
6,730.00
VL400, INSTALLAT. IN DOORS, COMPL. DOOR DRIVE 8UC7 HANDLE TI-GREY/BL.GREEN BASIC MASKING FRAME LIGHT GRAY
6,050.00
\. 3LD2, 25A, 32A, , . .
360.00
. 3LD2, 25A, 32A, , . 4
360.00
\. 3LD2, 63 125A, , . 4
940.00
. 3LD2, 63 125A, , . 4
940.00
\. 3LD2, 25A, 32A, , . 4
360.00
. 3LD2, 63A, , . .
940.00
. 3LD2, 25A, 32A, , . .
360.00
\. 3LD2, 63A, , . .
940.00
. IEC IP65 3VA1 100/160
3,780.00
. . IEC IP65 3VA1 100/160
4,340.00
8UC 3VA1 160
1,950.00
. IEC IP65 3VA1 100/160
4,890.00
. . IEC IP65 3VA1 100/160
5,520.00
. IEC IP65 3VA1 100/160
6,990.00
. . IEC IP65 3VA1 100/160
8,050.00
. IEC IP30/40 3VA1/5 250
2,430.00
. . IEC IP30/40 IEC IP30/40 3VA1/5 250
2,800.00
. IEC IP65 C 3VA1/5 250
4,260.00
. . IEC IP65 C 3VA1/5 250
4,930.00
8UC 3VA1/5 250
2,190.00
. IEC IP65 3VA2 100/160/250
4,260.00
. IEC IP65 24 . 3VA2 100/160/250
6,490.00
. . IEC IP65 3VA2 100/160/250
4,930.00
. . IEC IP65 24 . 3VA2 100/160/250
7,120.00
8UC 3VA2 100/160/250
2,190.00
. IEC IP65 3VA2 100/160/250
5,390.00
. IEC IP65 24 . 3VA2 100/160/250
7,630.00
. . IEC IP65 3VA2 100/160/250
6,240.00
. . IEC IP65 24 . 3VA2 100/160/250
8,470.00
. IEC IP65 3VA2 100/160/250
8,050.00
. IEC IP65 24 . 3VA2 100/160/250
10,320.00
. . IEC IP65 3VA2 100/160/250
9,270.00
. . IEC IP65 24 . 3VA2 100/160/250
11,500.00
. IEC IP30/40 : 3VA2 400/630
3,240.00
. . IEC IP30/40 : 3VA2 400/630
3,730.00
. IEC IP30/40 : 3VA2 400/630
5,480.00
. . IEC IP30/40 : 3VA2 400/630
6,320.00
. IEC IP65 : 3VA2 400/630
6,190.00
. . IEC IP65 : 3VA2 400/630
7,160.00
8UC : 3VA2 400/630
2,920.00
. IEC IP65 24 . 3VA1 100/160
6,030.00
. . IEC IP65 24 . 3VA1 100/160
6,570.00
. IEC IP65 24 . 3VA1 100/160
7,040.00
. . IEC IP65 24 . 3VA1 100/160
7,790.00
. IEC IP65 24 . 3VA1 100/160
9,230.00
  • 1
  • 2