4- Siemens

:

:

VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
62,760.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
64,180.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
59,510.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
60,930.00
. VL 400N . .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 200A, . IR= 160...200A, II= 1000...2000A, .. N (100%) . .
62,760.00
. VL 400N . with Safety Label for USA .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 200A, . IR= 160...200A, II= 1000...2000A, .. N (100%) . .
64,180.00
VL 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
73,490.00
VL with Safety Label for USA 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
74,910.00
VL 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
70,560.00
VL with Safety Label for USA 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
71,980.00
. VL 400H . ICU= 70KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 200A, . IR= 160...200A, II= 1000...2000A, . . N (100%) . .
73,490.00
. VL 400H with Safety Label for USA . ICU= 70KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 200A, . IR= 160...200A, II= 1000...2000A, . . N (100%) . .
74,910.00
VL 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
89,740.00
VL with Safety Label for USA 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
91,170.00
VL 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
86,820.00
VL with Safety Label for USA 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
88,240.00
. VL 400L . . ICU= 100KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 200A, . IR= 160... 200A, II= 1000... 2000A, .. N (100%) . .
89,740.00
. VL 400L . with Safety Label for USA . ICU= 100KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 200A, . IR= 160... 200A, II= 1000... 2000A, .. N (100%) . .
91,170.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
62,760.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
64,180.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
59,510.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
60,930.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, .
61,540.00
. VL 400N . .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 250A, . IR= 200...250A, II= 1250...2500A, .. N (100%) . .
62,760.00
. VL 400N . with Safety Label for USA .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 250A, . IR= 200...250A, II= 1250...2500A, .. N (100%) . .
64,180.00
VL 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
73,490.00
VL with Safety Label for USA 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
74,910.00
VL 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
70,560.00
VL with Safety Label for USA 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
71,980.00
. VL 400H . ICU= 70KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 250A, . IR= 200...250A, II= 1250...2500A, . . N (100%) . .
73,490.00
. VL 400H with Safety Label for USA . ICU= 70KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 250A, . IR= 200...250A, II= 1250...2500A, . . N (100%) . .
74,910.00
VL 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
89,740.00
VL with Safety Label for USA 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
91,170.00
VL 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
86,820.00
VL with Safety Label for USA 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
88,240.00
. VL 400L . . ICU= 100KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 250A, . IR= 200... 250A, II= 1250... 2500A, .. N (100%) . .
89,740.00
. VL 400L . with Safety Label for USA . ICU= 100KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 250A, . IR= 200... 250A, II= 1250... 2500A, .. N (100%) . .
91,170.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
62,760.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
64,180.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, .
64,790.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, .
65,340.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 208 - 277 V AC
69,240.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
59,510.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
60,930.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, .
61,540.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 220 - 250 V AC
67,230.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 110 - 127 V DC
65,990.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 208 - 277 V AC .
63,410.00
. VL 400N . .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 315A, . IR= 250...315A, II= 1575...3150A, .. N (100%) . .
62,760.00
. VL 400N . with Safety Label for USA .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 315A, . IR= 250...315A, II= 1575...3150A, .. N (100%) . .
64,180.00
VL 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
73,490.00