4- Siemens

:

:

VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
65,560.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
67,050.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
62,170.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
63,660.00
. VL 400N . .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 200A, . IR= 160...200A, II= 1000...2000A, .. N (100%) . .
65,560.00
. VL 400N . with Safety Label for USA .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 200A, . IR= 160...200A, II= 1000...2000A, .. N (100%) . .
67,050.00
VL 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
76,770.00
VL with Safety Label for USA 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
78,260.00
VL 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
73,720.00
VL with Safety Label for USA 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
75,210.00
. VL 400H . ICU= 70KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 200A, . IR= 160...200A, II= 1000...2000A, . . N (100%) . .
76,770.00
. VL 400H with Safety Label for USA . ICU= 70KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 200A, . IR= 160...200A, II= 1000...2000A, . . N (100%) . .
78,260.00
VL 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
93,760.00
VL with Safety Label for USA 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
95,250.00
VL 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
90,700.00
VL with Safety Label for USA 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=200A, IR=160-200A, II=1000-2000A, . .
92,190.00
. VL 400L . . ICU= 100KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 200A, . IR= 160... 200A, II= 1000... 2000A, .. N (100%) . .
93,760.00
. VL 400L . with Safety Label for USA . ICU= 100KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 200A, . IR= 160... 200A, II= 1000... 2000A, .. N (100%) . .
95,250.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
65,560.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
67,050.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
62,170.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
63,660.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, .
64,290.00
. VL 400N . .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 250A, . IR= 200...250A, II= 1250...2500A, .. N (100%) . .
65,560.00
. VL 400N . with Safety Label for USA .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 250A, . IR= 200...250A, II= 1250...2500A, .. N (100%) . .
67,050.00
VL 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
76,770.00
VL with Safety Label for USA 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
78,260.00
VL 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
73,720.00
VL with Safety Label for USA 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
75,210.00
. VL 400H . ICU= 70KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 250A, . IR= 200...250A, II= 1250...2500A, . . N (100%) . .
76,770.00
. VL 400H with Safety Label for USA . ICU= 70KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 250A, . IR= 200...250A, II= 1250...2500A, . . N (100%) . .
78,260.00
VL 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
93,760.00
VL with Safety Label for USA 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1200-2500A, . .
95,250.00
VL 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
90,700.00
VL with Safety Label for USA 400L ICU=100KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=250A, IR=200-250A, II=1250-2500A, . .
92,190.00
. VL 400L . . ICU= 100KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 250A, . IR= 200... 250A, II= 1250... 2500A, .. N (100%) . .
93,760.00
. VL 400L . with Safety Label for USA . ICU= 100KA, 415V AC 4 , .. TM, LI IN= 250A, . IR= 200... 250A, II= 1250... 2500A, .. N (100%) . .
95,250.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
65,560.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
67,050.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, .
67,690.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, .
68,270.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 208 - 277 V AC
72,340.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
62,170.00
VL with Safety Label for USA 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
63,660.00
VL Auxiliary switch mounting kit 2 400N AUX (1 NO + 1 NC) ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, .
64,290.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 220 - 250 V AC
70,240.00
VL Auxiliary/alarm switch mounting 400N kit 2 AUX (1 NO+1 NC)+1 AS (1 ICU=45KA/415 V AC NO) 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 110 - 127 V DC
68,940.00
VL 400N ICU=45KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, 208 - 277 V AC .
66,240.00
. VL 400N . .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 315A, . IR= 250...315A, II= 1575...3150A, .. N (100%) . .
65,560.00
. VL 400N . with Safety Label for USA .. ICU= 45KA, 415V AC 4 , . . TM, LI IN= 315A, . IR= 250...315A, II= 1575...3150A, .. N (100%) . .
67,050.00
VL 400 H ICU=70KA/415 V AC 4-, , TM, LI IN=315A, IR=250-315A, II=1575-3150A, . .
76,770.00