Siemens 1FT6062-6AK71-4AA2-ZS14

  • : Siemens
  • : 134869
  • : 1FT6062-6AK71-4AA2-ZS14
  • :

    2018-12-18 : 0.
    16-18 .
  • : 1FT6 IM B5 (IM V1, IM V3) 6,0 HM, 100 , 6000 / S14: CUSTOMIZED VERSION / : , SIN/COS 1VSS 2048 / ( I-2048), , N, N (IP 67)
  • : 1
: :
0.00